Enighet i forhandlingene om Bilselgeravtalen

HK og NHO kom, onsdag 18. juni, til enighet om revideringen av Bilselgeravtalen og onsdag 24. juni forelå endelig protokoll. De økonomiske resultatene var generelt tillegg, heving av minstelønnssatsene og økt matpengesats.

Økonomi

Det gis et generelt tillegg på kr 0,75,- per time som tilsvarer kr 122,- per mnd.

Alle garantilønnssatsene heves med kr 122,- per mnd.

Matpengesatsen heves til kr 78,50,-.

Overtid

Partene er enige om at de i tariffperioden skal se nærmere på eventuelle betalingsbestemmelser for overtid.

Fra frontfaget

Partene ga sin tilslutning til utredning av tjenestepensjon, sterkere tiltak for å styrke opplæring i norsk språk og viktigheten av kompetanseutvikling.

Enstemmig

Det er en enstemmig forhandlingsdelegasjon som anbefaler medlemmene å stemme ja i uravstemningen.

Partenes svarfrist er 14. august kl. 14.00.

HK kommer tilbake med nærmere informasjon om uravstemmingsfrist for medlemmene.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?