Enighet med NHO om Luftfartsoverenskomsten

Det er enighet med NHO i oppgjøret om Luftfartsoverenskomsten. Tre timer på overtid kom partene til enighet. Eget ansiennitetstillegg, heving av minstelønnssatsene og vektfaktor for skift  er de viktigste punktene.

– Vi har spesielt forsøkt ivareta to prioriterte krav i dette oppgjøret: Eget ansiennitetstillegg for de som står lenge i bransjen samt heving av satsene. Begge deler er innfridd, sier Christopher Beckham.

Ny ordning med lønnsansiennitet i bransjen
Beckham fremhever en ny bestemmelse i overenskomsten som viktig: At ansatte nå opparbeider lønnsansiennitet på tvers av bedriftene i bransjen. – Dette vil være spesielt viktig for våre medlemmer. Vi opplever stadig oftere at ansatte skifter ansettelsesforhold mellom bedrifter i bransjen. Med dette risikerer ikke HK-medlemmene lenger å starte på bunn hva angår lønn hvis de begynner i en ny bedrift hvor de jobber med de samme arbeidsoppgavene.

Dette er de viktigste økonomiske endringene:

Økonomi
Det gis et generelt tillegg til alle på kroner 0,75 fra 1. april.

Det etableres i tillegg en ny ordning med et ansiennitetstillegg for alle som har jobbet 5 år eller mer, på kroner 1,- per time.

Nye satser på minste månedsfortjeneste justeres fra 1. april 2014 til: 

Kulepunkt 1: kr 23.001
Kulepunkt 2: kr 26 023
Kulepunkt 3: kr 28 441

Økningen fra 2014 utgjør 3,50% på alle satsene, og inkluderer det generelle tillegget.

Skifttillegget økes med 5 kroner pr veiet time til kr 74, noe som må ansees som en historisk heving av skifttillegget.

God tone
– Vi har hatt en svært god tone under forhandlingene og dette er første gang på 16 år vi har kommet fram til enighet gjennom forhandlinger, sier forhandlingsleder Christopher Beckham.

Enstemmig
– Vi mener dette oppgjøret er godt og det er et enstemmig forhandlingsdelegasjon som anbefaler medlemmene å stemme ja, uttaler Beckham som kan fortelle at de i tillegg har hatt en dialog med arbeidsgiverne hva angår lokale forhandlinger:

– Vi har gitt uttrykk for at de i de lokale forhandlingene skal prioritere våre medlemmer som har real- og formalkompetanse innenfor oppgjøret, og vi føler vi har møtt stor forståelse for dette.

Dette betyr at oppgjøret går til uravstemning. Svarfrist til NHO er 4. juli kl 14.00. HK vil komme tilbake med mer informasjon om uravstemningsfristen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?