Forhandlingsstart AUF

Det er i dag onsdag 11. juni forhandlingsstart mellom Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) og Handel og Kontor om revisjon av Overenskomst for ansatte i AUF. 

Det er satt av en dag til forhandlingene.

HK kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger et forhandlingsresultat.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?