Forhandlingsstart for ledere i Coop Norge

Det er i dag mandag 16. juni forhandlingsstart mellom SAMFO og Handel og Kontor om revisjon av Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m.fl.

Det er satt av en dag til forhandlingene.

HK vil i forhandlingene legge spesielt vekt på økning av lønnssatsene og gjennomføring av lønnsregulering.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger et forhandlingsresultat.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?