Trekk forslagene!

Mer bruk av midlertidige ansettelser og innleie, mer overtid og søndagsarbeid. Det er noen av forslagene regjeringen nå vil forme framtidas arbeidsliv med, helt uten dialog og utredning i forkant.

Regjeringen har dermed brutt en god norsk tradisjon for samarbeid i arbeidslivet. Trepartssamarbeidet som har vært en viktig del av utviklingen av norsk arbeidsliv og velferd er erstattet med en høringsrunde.

Praktisk hovedregel blir midlertidig ansettelse
Det politiske signalet som gis er at arbeidslivet ikke lenger skal bygges på faste, hele stillinger. Regjeringens forslag bryter med prinsippet om at faste ansatte skal brukes til faste oppgaver. Den nye regelen gjør midlertidige ansettelser valgfritt for arbeidsgiver. Vi har allerede 200.000 midlertidige ansatte og loven gir nok rom for midlertidige ansettelser i dag. Flere midlertidige ansatte øker ikke arbeidskraftbehovet, dermed gir det ikke flere jobber.

Mer ufrivillig søndagsarbeid
Forslagene for nye regler om søndagsarbeid gir arbeidsgiver større muligheter til å pålegge søndagsarbeid. Høyre/FrP har tidligere signalisert at søndagsarbeid skal være en frivillig sak. Nå avslører de i praktisk politikk at frivilligheten blir en illusjon. Dette er heller ikke familievennlig politikk. HK tar sterk avstand fra en slik politikk. Vi vil verne om normalarbeidsdagen. Vi vil at det fortsatt skal være forskjell på hverdag og helg.

Mindre fritid, større arbeidspress
Nye arbeidstidsregler med økt mulighet for pålegg om overtid og mer gjennomsnittsberegning er ingen ”oppmykning”, men en styrking av arbeidsgivermakt. Det vil bety mindre fritid, større arbeidspress og mindre fleksibilitet for de ansatte.

Trekk forslagene
Arbeidsmiljøloven har så langt vært en vernelov, en lov som skal sikre ansatte både vern og velferd. Dette vil regjeringen nå endre. Regjeringens politikk og framgangsmåte viser at de ikke tar spillereglene mellom arbeidslivets parter på alvor. Forslagene vil virke ekskluderende og gi et mer utrygt og uforutsigbart arbeidsliv. Vi frykter rovdrift og utnytting av arbeidsfolk.

En konsekvens av regjeringens politikk er en maktforskyvning på bekostning av arbeidstakerne. Dette vil vi kjempe mot. Regjeringen må bære ansvaret for et høynet konfliktnivå i arbeidslivet.

HKs representantskap krever med dette at regjeringen trekker forslagene.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?