Det er 30 varmegrader på jobben. Kan jeg gå hjem?

Nei, du kan ikke bare forlate arbeidet fordi det er varmt på arbeidsplassen. Hvis du blir du syk av varmen, må du si fra til arbeidsgiver og eventuelt bli enig om at du får gå hjem.

Det kan være svært ubehagelig når det er for varmt eller for kaldt på arbeidsplassen, men det finnes ingen lov som sier at temperaturen ikke kan være over eller under en gitt temperatur. Arbeidstilsynet har likevel en anbefalt temperaturgrense på 19-26 grader på arbeidsplassen.

Arbeidsmiljøloven stiller et generelt krav om at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig. Hva som er et fullt forsvarlig arbeidsmiljø må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Man bør blant annet vurdere hvorvidt den høye temperaturen er et generelt og vedvarende problem på arbeidsplassen. Dersom dette bare er et problem når det er uvanlig varmt ute, kan dette være noe som i perioder er uunngåelig. Det vil også være naturlig å vurdere om ventilasjonen i bygget er tilfredsstillende.

Arbeidsgiver har uansett et ansvar for å planlegge og tilrettelegge for forventede temperturvariasjoner sommer og vinter.

Kilde: Arbeidstilsynets faktaside om temperatur.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?