AOF tilbyr fagskoleutdanning

AOF Midt-Norge, AOF Telemark og Vestfold og AOF Oslo – Akershus tilbyr fagskoleutdanning

Fagskole er en yrkesrettet utdanning som bygger på fagbrev eller tilsvarende realkompetanse. Det er et godt alternativ til høyere utdanning. Utdanningen som AOF avdelingene tilbyr går over to år på deltid, med innlagte samlinger og nettbasert undervisning. AOF Midt-Norge og AOF Vestfold og Telemark tilbyr nå en toårig fagskoleutdanning på deltid innen Kontor, salg og serviceledelse. AOF Oslo og Akershus til fagskole innen HMS. Dette gjør også AOF Vestfold og Telemark.

Les mer om tilbudene ved å klikke på linkene til de ulike avdelingene. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?