Fare for streik i handelen

Det er fare for streik ved 48 NHO-bedrifter i handelen. Dersom partene ikke kommer til enighet i meklingen fredag kveld, vil 205 medlemmer i 48 virksomheter gå ut i streik fra lørdag morgen.

Meklingen kommer som en følge av brudd med NHO den 4. juni om Butikkoverenskomsten.

Her finner du oversikten over streikeuttatte virksomheter:
http://hkinfo.no/Nyheter-og-presse/2014/Bedrifter-tatt-ut-i-eventuell-streik-fra-loerdag 

Dagens NHO-avtale som det nå er varslet streik for omfatter samlet noe over 500 HK-medlemmer. Det er i det vesentligste bedrifter tilknyttet egen produksjon som er omfattet av tariffavtalen. Det vil blant annet si bakerier, blomsterutsalg, gullsmeder og slaktere.

HK har på den annen side også en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke. Avtalen med Virke omfatter over 16.000 HK-medlemmer innen all handel. HKs tariffavtale med Virke er i praksis rådende for lønns- og arbeidsvilkår innen handelen.

Forskjellene i lønn mellom de to avtalene er svært høye: Om lag 6.000 kroner for faglærte ansatte i full stilling. For ufaglærte vil forskjellen på å jobbe i en NHO-bedrift og en Virke-bedrift være over 2.000 kroner i måneden.

HK vil ha samme lønnsnivå for ansatte som jobber innen samme bransje. Det er uakseptabelt at ansatte som jobber side om side blir forskjellsbehandlet på lønn i dette omfanget.

Kontaktpersoner for media:
Avdelingsleder informasjon Ove Magnus Halkjær, telefon 908854418.
Informasjonsrådgiver Inger Helene Vaaten, telefon 90034214.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?