Streik innen handelen

Meklingen mellom HK og NHO førte ikke fram. Det var ikke mulig å komme fram til en løsning. Det er dermed streik i 48 butikker fra arbeidsdagens begynnelse lørdag.

HK gikk inn i denne meklingen med det mål å harmonisere lønningene i handelen. Bedrifter innen NHO lønner sine ansatte vesentlig dårligere enn hva som er rådende i bransjen, hvor den normsettende tariffavtalen er med arbeidsgiverorganisasjonen Virke.  

HK har registrert at Transportarbeiderforbundet for tre dager siden kom til enighet med NHO om en harmonisering for sine medlemmer. Dette i form av en opptrappingsplan og garanti for minstelønnsutvikling. – Dette er et skritt i riktig retning for å harmonisere lønningene i handelen og burde ikke forbeholdes mannsdominerte arbeidsgrupper, men også tilkomme våre kvinnerike grupper, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes.

Butikkoverenskomsten består av 72% kvinner, mens Grossistsoverenskomsten har en mannsdominans på 96%. Vi kan ikke akseptere at kvinners lavlønn skal reguleres mot dårlig betalte kvinners lønnsnivå, mens lavlønte menn sammenlignes med statistikken ”arbeidere i alt”.

 HK kan ikke akseptere en likestillingsfiendtlig linje som ikke anerkjenner prinsippet om at kvinner og menn innen samme bransje skal få samme lønnsutvikling. Her snakker vi tross alt om menn som leverer de varene som kvinnene selger, sier Sundnes.

Dagens lønnsgarantiordning i Butikkoverenskomsten med NHO har ikke gitt 10 øre i uttelling og gruppen har sakket akterut i forhold til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Den har dermed utspilt sin rolle. Den sammenligner dårlig betalte kvinner med dårlig betalte kvinner. Nå forventer vi å bli tatt på alvor og bli sammenlignet med arbeidere i alt, slik NHO gjorde det innen Grossistavtalen.

– Å gå til streik er en avgjørelse vi ikke har tatt lett på. Dette er første gang vi streiker på dette tariffområdet. De trodde kanskje at vi skulle bøye av siden vi er kvinner. De tok feil. Vi er beredt til å ta kampen nå.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?