Brudd i AAF-forhandlingene

Etter to dagers forhandlinger ble det i dag brudd i AAF-forhandlingene om Landsoverenskomsten. Oppgjøret går dermed til mekling.

– Hovedårsaken til bruddet er at vi ikke har og ikke får tilgang til relevant lønnsstatistikk fra arbeidsgiverne, opplyser forhandlingsleder Bjørn Mietinen.

I en egen protokoll fra 2013 heter det at de ansatte i forbindelse med lønnsoppgjøret skal sikres tilgang til lønnsopplysninger og lønnsstatistikk for hele fagbevegelsen. Bakgrunnen er at HK gjennom tilgang til denne informasjonen skal ha mulighet til å framforhandle en god profil på oppgjøret.

– Uten innsyn i lønnsdannelsen i hele fagbevegelsen er det umulig for oss å ivareta medlemmenes interesser, sier Mietinen.

Forhandlingene strandet også på bakgrunn av økonomi.

På dette grunnlaget var det umulig å fortsette forhandlingene.

Dette lønnsoppgjøret går dermed til mekling og det er fare for streik. HK vil komme tilbake med mer informasjon straks det foreligger meklingsdato.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?