Enighet om lønnsoppgjøret i TrønderTaxi

TrønderTaxi AS og Handel og Kontor ble 12. september enige i tariffrevisjonen for Overenskomst for ansatte i TrønderTaxi AS.

Lønnssystemet i bedriften følger til en hver tid gjeldende satser i Statens Hovedlønnstabell A.
Lønnsrammene endres tilsvarende endringene i statlig sektor.

Ansatte med fagbrev gis et tillegg på 9 kroner per time.

Tilleggsgodtgjørelse økes til 150% av timelønn for arbeid etter kl 17.00 på jul- og nyttårsaften.

For øvrige resultater, se vedlagte forhandlingsprotokoll.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?