Enighet om NHO Bensinstasjonsoverenskomsten

Den 25. september kom HK og NHO til enighet om revisjon av Bensinstasjonsoverenskomsten. Generelt tillegg, heving av minstelønnssatsene og økt fagbrevtillegg er noen av de viktigste resultatene.

-Situasjonen i bransjen tatt i betraktning, er vi godt fornøyd med resultatet av forhandlingene, sier forhandlingsleder Bjørn Mietinen.

Dette er de viktigste økonomiske justeringene det ble enighet om:

  • Det gis et generelt tillegg til alle på 2,- kroner per time.
  • Samtlige minstelønnssatser heves med kroner 6,50,- per time inkludert generelt tillegg og justeringstillegg.
  • Fagbrevsatsen økes til 10,- kroner. Det innebærer en økning på 2,- kroner per time.

Matpengesatsen økes til kr 78,50.

Fullstendig protokoll er vedlagt og kan lastes ned.

Forslaget går nå ut til uravstemming blant medlemmene. Forhandlingsutvalget anbefaler enstemmig medlemmene å stemme ja til forslaget.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?