HK krever ikke mer enn frontfaget

I et oppslag i NRK Lørdagsreveyen i går blir det av en bedriftseier hevdet at HK krever 10% lønnsløft for sine streikende. Dette er feil, og krever imøtegåelse.

HK har ved dette oppgjøret kun krevd det samme som ble gitt i frontfaget. Men vi har samtidig krevd en opptrappingsplan over flere år for å heve minstelønna (lønnsgulvet) og harmonisere lønningene i handelen. Det er viktig å merke seg at en slik heving av minstelønna kun vil gjelde de lavest lønte.

NHO bør være godt kjent med at HK er villige til å strekke seg langt for å hensynta utsatte virksomheter. HK har derfor ikke krevd at lønnsgapet i handelen skal tettes umiddelbart. Vi er inneforstått med at det må gjøres over tid.

Når NHO gikk med på en tilsvarende opptrappingsplan med Transportarbeiderforbundet, så skal den gå over 3 år. HK har vært åpen for å diskutere flere år enn dette.

– I oppslaget fra Dagsrevyen kan det se ut som NHO har regnet inn hele opptrappingsplanen i ett oppgjør. Men poenget med en opptrappingsplan er jo at dette skal tas over flere år slik at virksomhetene får mulighet til å tilpasse seg, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes.

– Vi er åpne for å diskutere lengden på trappa hvis de trenger lengre tid enn transportarbeiderne har. Det er prinsippet vi streiker for, ikke fordi vi ønsker å velte bedrifter, sier Sundnes.

Se bilder fra streiken på HKs facebooksider her.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?