Problem eller løsning?

Dette er et todagers kurs med fokus på ferdigheter og praktiske øvelser. Deltagerne skal oppleve å kunne takle hverdagen på en bedre måte når de kommer tilbake på jobben. 

Vi tar utgangspunkt i deltagernes egne erfaringer, og arbeider med det som er mest relevant for deltagerne på nettopp dette kurset. Programmet og innholdet vil derfor være organisk, og kommer til å bli tilpasset de innspillene og de behovene deltagerne har.

 

Innhold

Teoriinnspill

 • forståelse av dialog, og hvordan dialog er det som gjør kommunikasjon
 • forskjellen mellom sak og prosess
 • introduksjon av praktiske kommunikasjonsverktøy
 • forståelse av begrensningene ved vår egen oppfattelse av verden og forståelse av at det finnes mange virkeligheter
 • forståelse av konflikter samt måter å håndtere og forebygge konflikter
Simuleringer
 • tydeliggjøring av forskjeller i holdninger
 • nødvendigheten av tillit
 • nye måter å forstå ”sterke” og ”svake” personlige egenskaper
Øvelser
 • håndtering av kommunikasjonssituasjoner (konflikter og forhandlinger)
 • forståelse av egne utfordringer
 • personlige tilbakemeldinger
 • etablering av kulturregler/avtaler for hvordan vi kommuniserer med hverandre i løpet av kurset

 

 

 

Forberedelse

Før kursstart vil deltagerne bli oppfordret til å ta med seg eksempler på kommunikasjonssituasjoner de ønsker å takle bedre. Dette vil f eks kunne være kommunikasjonssituasjoner på jobben, i organisasjonen de er del av, eller rett og slett i egenskap av det å være menneske.

Mål

Deltagerne skal etter kurset ha

 • Forståelse for kommunikasjonens betydning
 • Bedre ferdigheter i kommunikasjon og konfliktforebygging
 • Økt evne til å være prosessleder/fasilitator

 

Målgruppe:     Kurset er rettet mot tillitsvalgte i større virksomheter eller i konsern.

Opptakskrav:  Gjennomført HKs tilllitsvalgtskolering trinn 1-3

 

Tidspunkt:      13. – 14. oktober 2014

Sted:               Gardermoen Airport Hotel

Påmelding til [email protected] innen 13. september 2014

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?