Tariffoppgjøret for Bensinstasjonsoverenskomsten er godkjent

Et flertall stemte for forhandlingsresultatet mellom HK og NHO om Bensinstasjonsoverenskomsten, men resultatet måtte til endelig godkjenning i LO.

Den 25. september kom HK og NHO til enighet om revisjonen av Bensinstasjonsoverenskomsten og forslaget ble sendt ut på uravstemning til samtlige medlemmer.

Vel 87 % av de som avla stemme stemte ja, men bare 29 % av de stemmeberettigede valgte å avlegge stemme. Resultatet ble derfor oversendt LO som endelig godkjente uravstemningsresultatet.

Oppgjøret er nå godkjent av partene.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?