Tariffoppgjøret for Butikkoverenskomsten er godkjent

Et klart flertall stemte for forhandlingsresultatet mellom NHO og HK om Butikkoverenskomsten.

NHO og HK ble enige om et forhandlingsforslag etter at meklingen tidligere ble brutt og HKs medlemmer hadde vært ute i streik i to uker.

Vel 92% av de som avla stemme stemte ja. Omtrent 58% av de stemmeberettigede som valgte å avlegge stemme.

Oppgjøret er godkjent av partene.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?