Omfanget av streiken i fagbevegelsen

Fredag 14. november gikk 155 HK-organiserte i fagbevegelsen ut i streik og fra onsdag trappes streiken ytterligere opp med 141 HK-organiserte.

Det betyr at det fra onsdag 19. november vil være totalt 296 streikende i fagbevegelsen.

Vi er hele veien opptatt av å samordne uttakene i samarbeid med regionene og klubbene. Det er denne samordningen som danner grunnlaget for hvem som blir tatt ut i streik.

Ytterligere uttak vurderes kontinuerlig med tanke på å gjøre streiken så effektiv og hensiktsmessig som mulig.

HK kommer tilbake med ytterligere informasjon så snart det foreligger.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?