Støtte til de streikende Negotia-organiserte i Reginol Trading.

Handel og Kontor i Norge støtter de tre streikende fagforeningskameratene i Reginol Trading Furuset i Oslo. De streiker fordi Reginol Trading nekter å inngå tariffavtale.

Reginol overkjører de ansatte ved å fjerne opparbeidede rettigheter uten varsel eller dialog og de ansatte gis ingen mulighet til å drøfte og forhandle om sine arbeidsvilkår. Det er ikke akseptabelt!

De tre organiserte seg fordi de ønsket partssamarbeid fremfor enveiskjøring, og retten til å drøfte og forhandle om lønns- og arbeidsvilkår. Det er bare rett og rimelig.

Handel og Kontor i Norge støtter kravet om tariffavtale ved Reginol Trading, og støtter streiken for å få tariffavtalen på plass. Stå kampen ut! Dere har vår fulle støtte.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?