Justering av medlemskontingenten

Fra 1. januar 2015 justeres medlemskontingenten noe.

Premien til kollektive forsikringer justeres opp med 2 kroner per måned, ny premie vil bli 104 kroner per måned. Det vil si at de fleste medlemmer vil få en kontingentøkning på kun 2 kroner.

For de medlemmene som betaler maksimal medlemskontingent, så justeres denne opp til 684 kroner per måned.

Medlemmer som benytter avtalegiro må sette en beløpsgrense som minst tilsvarer den nye kontingenten. 

Fra nyttår blir de kollektive forsikringene enda bedre, les mer om dette i vedlagte lenke.

Du kan også se hvor mye du betaler i kontingent ved å prøve kontingentkalkulatoren i høyre meny.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?