Slik rammes familiene av mer midlertidighet

Regjeringen vil endre arbeidsmiljøloven. Det skal bli lettere for arbeidsgiver å ansette deg midlertidig fremfor fast. Søndagsarbeid skal gå fra å være forbudt til å bli tillatt. Videre kan arbeidsgiver pålegge lengre arbeidstider og mer overtid.

Det ene lovforslaget gir arbeidsgiver rett til fritt å velge om det skal ansettes fast eller midlertidig. Med det andre lovforslaget kan arbeidsgiver i realiteten pålegge deg lengre arbeidstid og mer overtid. Samtidig åpner regjeringen opp for å tillate søndagsarbeid.

Det er ikke lett å lese ut av lovforslaget at fast ansettelse skal være hovedregelen. Heller ikke at de unge får mer frihet til å avtale lengre daglig arbeidstid. Og et pålegg fra arbeidsgiver om mer overtid kan ikke misforstås. Du gis ikke frihet til å velge når arbeidsgiver pålegger deg det.

Er du midlertidig ansatt og får spørsmål om søndagsarbeid, doble vakter, forlenget daglig arbeidstid eller mer overtid, hvor valgfritt er det da å si ja eller nei takk? 

Dette er ingen gavepakke til arbeidstakerne. De foreslåtte endringene vil ikke gi deg et trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv. Det er tåkeprat og bevisst villedende av regjeringen å hevde det.

Din mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag vil bli betydelig svekket. Du som arbeidstaker vil tape ved at du får et dårligere vern i arbeidsmiljøloven. Det er altså arbeidsgiver som går ut som vinneren etter at Eriksson åpnet siste luke i sin julekalender før jul.

Familiene vil bli rammet dersom regjeringens lovforslag blir vedtatt:
• Midlertidige stillinger gjør familieplanlegging vanskeligere. Mange venter med å få barn til de har tryggheten fast ansettelse gir.

• Erfaringer fra Sverige tyder på at en økende andel unge kvinner i fertil alder vil havne i midlertidige stillinger ved en "oppmykning" av lovverket.

• Når flere får kortere og løsere kontrakter med arbeidsgiverne, vil også retten til foreldrepenger lettere kunne glippe for mange nybakte foreldre.

• I en slik situasjon vil trolig kjønnsforskjellene igjen forsterkes, ved at mor er hjemme og far arbeider.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?