Tariffoppgjøret for Landsoverenskomsten HK-AAF er godkjent

Et klart flertall stemte for forhandlingsresultatet mellom AAF og HK om Landsoverenskomsten.

AAF og HK ble enige om et forhandlingsforslag etter at meklingen tidligere ble brutt og HKs medlemmer hadde vært ute i streik i åtte dager.

Vel 87% av de som avla stemme stemte ja til resultatet. Omtrent 78% av de stemmeberettigede valgte å avlegge stemme.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?