Knuste boligdrømmer

Dersom regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven vedtas av Stortinget i løpet av våren, vil dette bety at flere kan se langt etter å få oppfylt sin boligdrøm. 

Regjeringen åpner for en generell adgang til å ansette midlertidig. Det betyr at arbeidsgiver kan velge om du skal ansettes fast eller midlertidig. Regjeringen sier det er et middel for å få de svakere gruppene ut i arbeid og peker spesielt på at flere unge nå vil få muligheten til å prøve seg på arbeidsmarkedet.

Men en midlertidig ansettelse vil ikke gi deg boliglån. Hvilken bank vil låne ut penger til en med usikker betalingsevne?

Allerede i dag er presset på boligmarkedet stort og boligprisene fortsetter å øke. Underdekningen på boliger til salgs i de store byene, gir en prisspiral som for både unge enslige og familier blir svært utfordrende. Terskelen blir for mange for høy.

Antallet utleieboliger og studentboliger dekker heller ikke dagens behov. Dermed er det også økt press på disse boligene og utleieprisene stiger.

Utfordringene på boligmarkedet, om det gjelder eie eller leie, sammen med arbeidsgivers utvidede rett til å ansette deg midlertidig, kan for mange bety at drømmen om bolig forblir en drøm langt inn i 30-årene.

Du som drømmer om bolig blir rammet dersom regjeringens lovforslag blir vedtatt:
• Søknader om lån til kjøp av bolig eller andre store økonomiske oppgraderinger vil bli vanskeligere eller umulig dersom man kun kan vise til usikre, midlertidige stillinger.

• Flere vil være avhengige av hjelp fra for eksempel foreldre. Folk uten denne muligheten vil få det verre.

• De sosiale forskjellene i boligmarkedet vil forsterkes.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?