Kunnskap før handling

Søndagen har en egenverdi. Fordi de fleste andre også har fri, kan vi planlegge den sammen med andre.

Vi vil vite så mye som mulig om hva søndagsåpne butikker vil bety for klima og miljø, for kultur, kirke, for frivillighet, folkehelse og friluftsliv, distriktene og familiene. Det må vi finne ut før vi bestemmer om søndagene skal kunne brukes til å handle eller ikke.

Derfor har vi bedt regjeringen gjennomføre en grundig utredning av hvilke konsekvenser søndagsåpne butikker vil få. Det må de gjøre før de presenterer sin løsning.

I et åpent brev til regjeringen ber HK sammen med Frivillighet Norge, Framtiden i våre hender, Voksne for barn, Naturvernforbundet, Norges Bygdekvinnelag, Den Norske Kirke, Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk Transportarbeiderforbund og VIRKE regjeringen om å gjennomføre en helhetlig konsekvensutredning før Stortinget må svare ja eller nei til søndagsåpne butikker.

Vi vil ta vare på søndagsfølelsen. En dag i uken som er annerledes, slik den er for de fleste av oss i dag. Er den først borte, får vi den aldri tilbake.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?