LO, Unio og YS til politisk streik 28. januar

Onsdag 28. januar har fagbevegelsen varslet politisk streik. Deltakerne må starte planleggingen nå, og tillitsvalgte må snarest varsle arbeidsgiver.

LO, Unio og YS oppfordrer sine medlemmer til politisk streik mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. Streiken vil finne sted onsdag 28. januar klokken 14.00 til 16.00.

Så langt er det planlagt politiske markeringer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø. Slike markeringer kan det bli flere av utover landet, så det kan være en fordel å følge med i sin lokalavis. Se også www.mittarbeidsliv.no 

Skal du delta på ett av streikearrangementene, må tillitsvalgt varsle sjefen din så snart som mulig slik at arbeidsgiveren får tid til å ta de nødvendige forholdsregler. Hvis det ikke er tillitsvalgt på din arbeidsplass kan du selv varsle din deltakelse. Dette er ikke en streik som er rettet mot arbeidsgiverne, men en politisk demonstrasjon rettet mot de politiske myndighetene. 

Streiken er en lovlig aksjonsform, og det skal være svært tungtveiende grunner for arbeidsgiver til å nekte ansatte å delta. 

Hovedorganisasjonene vil sammen arrangere markeringer i de store byene i tilknytning til streiken, og har etablert samarbeid om en informasjonskampanje om de foreslåtte endringene og konsekvensene av disse.

Kampanjens nettadresse er www.mittarbeidsliv.no 

Hvorfor streiker vi?
Vi er sterkt i mot flere forslag til endring av arbeidsmiljøloven. Vi ønsker å si kraftig fra! Det er fortsatt mulig å påvirke vedtakene i Stortinget

Regjeringen ved arbeidsminister Robert Eriksson har foreslått omfattende endringer til arbeidsmiljøloven. Det har fått oss til å reagere, fordi vi frykter:

· Økt bruk av midlertidige stillinger

· Lengre arbeidsøkter og mer pålagt overtid

· Hyppigere søndagsarbeid

Vi får et arbeidsliv hvor arbeidsgiverne får mer styring. Det er de som vil tjene på disse endringene. Folk vil ikke jobbe lengre og flere dager. Dette er å gå baklengs inn i framtida!

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?