Søndagsfølelsen står for fall

Søndagen som en annerledes dag for de aller fleste av oss står for fall. Regjeringens forslag legger opp til at søndagen skal bli en vanlig hverdag for de varehandelsansatte. Er søndagen først borte, får vi den aldri tilbake.      

– Taperne av denne politikken er både de ansatte, næringa og familiene. Dette er en dårlig idé. HK forstår ikke at regjeringen vil gjennomføre endringer som hverken flertallet av forbrukerne, partene i arbeidslivet, miljøbevegelsen eller frivillige organisasjoner vil ha, sier Trine Lise Sundnes.

Det ligger ingen reell frivillighet i å holde åpent. Konkurransesituasjonen er i dag slik at når en velger å holde åpent vil de andre følge etter for ikke å tape markedsandeler. I tillegg kan altså kjøpesentre pålegge åpningstider, og de henter igjen inntekter av omsetning og har ensidig interesse av lange åpningstider.

HK motsetter seg ikke endringer i dagens regelverk. Vi har hele tiden påpekt at det er huller i dagens lovgivning, for eksempel mot hagesentre og praktiseringen av regelverket for turiststeder. Men vi mener et nytt regelverk skal utformes i samarbeid med partene og være kunnskaps- og faktabasert. Dette har vi gang på gang minnet regjeringen om sammen med arbeidsgiverne i et helt år, men altså uten å bli hørt.

Regjeringen viser nå i handling at de ikke er interessert i å involvere partene ut over deltakelse i høringsrunden, på tross av at HK gjentatte ganger har bedt om dette. 

– Jeg hadde håpet at regjeringen ville lyttet til våre innspill om å få mer fakta på bordet og samtidig tatt hensyn til hva det brede lag i befolkningen ønsker, men registrerer her at ideologi veier tyngre, sier Sundnes.

Damwad avdekker i en rapport at klimagassutslippene kan øke med 4,6 pst som følge av søndagsåpne butikker, det tilsvarer like mye CO2-utslipp som en konvoi av 1814 lastebiler kjører rundt jorda en gang. Venstre har så langt vært tause om konsekvensene. Det kan dermed virke som at ideen om liberalisering veier tyngre enn hensynet til miljøet. 

– Vi registrerer at Venstre vil overlate til kommunene å bestemme om de skal holde søndagsåpent. Men dette vil ikke fjerne dagens forskjellsbehandling. Dessuten har søndagsåpent en miljøkonsekvens i form av ekstra CO2-utslipp man bør ta inn over seg, sier Sundnes.

Vi vil nå gå aktivt inn i høringsrunden, men forstår at det er i stortinget en løsning må skapes.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?