Konkurranse: Landsmøteslagord 2016

Oktober 2016 går HKs landsmøte av stabelen i Oslo Kongressenter Folkets Hus. Vi utlyser nå en slagordkonkurranse foran landsmøtet. Du som deltar kan vinne en iPad Mini. Fristen for forslag er Mandag 13. april 2015.

HK er på jakt etter et godt slagord for sitt neste landsmøte. Lenge har HK brukt slagordet "Trygghet i arbeidslivet". HK har også hatt ulike slagord ved de forskjellige landsmøtene, her kommer en oversikt over de fire siste:

• 2000: Mennesket først
• 2004: Arbeid og fritid en menneskerett
• 2008: Stolte tradisjoner – nye visjoner
• 2012: Frihet – Kunnskap – Solidaritet

Det er ingen selvfølge å finne et godt slagord. I de senere årene har forbundet hatt spesielt fokus på misbruk av midlertidige ansettelser, pensjonsordninger, søndagsåpne butikker, og ikke minst kampen for et trygt arbeidsliv. Dette er temaer som sikkert vil være i fokus også under det kommende landsmøtet. Kanskje kan det også gi inspirasjon til hva et nytt slagord bør speile? Her er noen spor:

• Et landsmøte legger føringer for hva forbundet skal jobbe videre med de neste fire årene. Ord som gjenspeiler dette er muligens ”framtid”, ”horisonter”, ”mål”, ”visjoner”.
• Fagbevegelsen har utfordringer. Liberalisering, konkurranseutsetting, outsourcing, sammenslåing, fusjon og fisjon er eksempler på dette. Kanskje kan et slagord svare på dette med å inneholde begreper som ”mennesker”, ”trygghet” eller ”fritid”?
• Internasjonalt blir verden mindre. Dette kan føre til press på velferden og lønnsnivået. Fagbevegelsens internasjonale engasjement blir dermed viktigere. Ord som vektlegger dette kan dermed være aktuelle. Som ”grenseløs”, ”solidaritet” og ”samhold”.

Når slagordet er valgt vil det danne grunnlag for den videre utviklingen av landsmøtets grafiske profil, og det vil dermed prege alt materiell som lages. Gir du ditt slagord til oss, setter du dermed ditt stempel på hele HKs landsmøte.

Fristen for å komme med forslag er fredag 10. april. Alle slagord blir vurdert, men det garanteres ikke at et av de foreslåtte blir det endelige. Blir et slagord valgt, eller det danner grunnlag for et endelig slagord, kan vi imidlertid love en iPad Mini som takk til vinneren!

Man kan gjerne sende inn flere forslag.

Forslag sendes: 
Handel og Kontor i Norge, v/Gry Amundsen, Youngsgt 11, 0181 OSLO
E-post [email protected]     

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?