‘- En svekkelse av arbeidstakernes rettigheter

Endringene i arbeidsmiljøloven som regjeringspartiene, Venstre og KrF har blitt enige om, innebærer en klar svekkelse av arbeidstakernes rettigheter. 

– Endringene i arbeidsmiljøloven som regjeringspartiene, Venstre og KrF har blitt enige om, innebærer en klar svekkelse av arbeidstakernes rettigheter. Verken innvendingene som kom fram under Stortingets høring om saken, eller de massive folkelige protestene, synes å ha gjort nevneverdig inntrykk på partiene, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

– LO konstaterer at regjeringens forslag i all hovedsak går uendret gjennom Stortinget, og at partiene dermed har stilt seg bak en generell adgang til midlertidige ansettelser også når det ikke foreligger et midlertidig behov. Det er å holde velgerne for narr, sier LO-lederen.

Den eneste endringen de fire partiene gjør i forhold til regjeringens forslag om midlertidige ansettelser, er å redusere grensen for hvor lenge man kan gå midlertidig i samme stilling fra fire til tre år:
– Isolert sett er LO ikke uenig i en slik endring. Problemet er at den bare har en verdi på papiret for svært mange. For de fleste midlertidige ansatte er den enten ikke aktuell, fordi de går i seriemidlertidighet mellom ulike arbeidsgivere eller ulike jobber, eller fordi de uansett "luftes" av arbeidsgiver før grensen nås. Dessuten vet vi av erfaring at svært få midlertidig ansatte vil ta belastningen med å bruke år av sitt liv i rettsapparatet på å kreve en jobb de uansett ikke er ønsket i, sier LO-lederen.

– Innstrammingen fra fire til tre år er knapt nok for et plaster å regne på det digre såret generell adgang til midlertidige ansettelser er, sier hun.

LO-leder Gerd Kristiansen er klar på at fagbevegelsen ikke vil gi opp kampen for faste, hele stillinger i norsk arbeidsliv:
– Vi konstaterer at de fire partiene har et solid flertall i Stortinget for å vedta de foreslåtte endringene. Vi vil imidlertid gjøre vårt for at arbeidslivsspørsmål blir en hovedsak både i kommunevalgkampen vi nå står overfor, og i stortingsvalgkampen i 2017. Da vil vårt mål være å få et stortingsflertall som kan reversere de endringene som nå blir vedtatt, sier hun.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?