HK gir Venstre mulighet til å vise sitt standpunkt

I dag sender regjeringen ut sin høring om søndagsåpne butikker. Med bakgrunn i at Venstre tidligere har uttalt at det bør være opptil kommunepolitikerne å avgjøre spørsmålet, vil HK gi Venstres kommunepartier et unikt tilbud til å flagge sitt standpunkt foran valget.

245 000 av de 367 000 som jobber innenfor varehandelen vil måtte belage seg på å jobbe søndager om regjeringens forslag går gjennom, viser Fafos egen utredning som ble lagt fram i februar. Dette betyr i realiteten mer enn en dobling av antall ansatte i Norge som må forholde seg til søndag som arbeidsdag i forhold til i dag.

Høringen som sendes ut nå, kommer over 3 måneder etter at den ble varslet. Den kommer dermed så sent at Stortinget trolig vil få et forslag fra regjeringen først etter kommunevalget. Men et kompromiss mellom regjeringen og Venstre kan bety at det blir opptil kommunestyrene å avgjøre om søndagen skal bli en arbeidsdag som alle andre. Dette gjør høstens lokalvalg til et viktig valg for alle som jobber i næringer knyttet til varehandelen.

HK vil derfor i løpet av kort tid lansere en egen nettside der alle kommunepartier kan vise sitt standpunkt i spørsmålet om søndagsåpent. På den måten kan velgerne raskt orientere seg om sine lokale partiers standpunkt i saken.

– Konkret ser vi for oss et norgeskart der man klikker inn på sitt fylke og deretter sin kommune og får opp en oversikt over partiene og deres standpunkt i saken, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes.

– Selv om de fleste partier allerede har flagget et klart standpunkt i spørsmålet om søndagsåpent, er det jo særlig Venstre som egentlig ikke har sagt hva de mener, annet enn at det skal være opptil kommunene selv å bestemme, utdyper hun.

– Særlig for Venstre vil derfor en slik side være en gyllen mulighet. Her vil Venstres partier nå få mulighet til side om side med alle andre partier å opplyse velgerne direkte om hvilket standpunkt de har til søndagsåpne butikker lokalt. Deretter kan vi som forbund bidra til at alle de tusenvis av ansatte som jobber i butikk, vareutkjøring, renhold, vektere, pengetransport og i matproduksjon får mulighet til å vite hva deres lokale politikere mener.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?