Støtte til Parat og pilotene i Norwegian

Handel og Kontor i Norge og HK-klubben i Norwegian støtter de streikende pilotene.

HK-klubben i Norwegian har i dag send følgende støtteerklæring til Pilotforeningen i Norwegian:

"HK-klubben i Norwegian støtter Parat og deres medlemmers rett til å streike når mekling ikke har ført fram.
 
Vi er bekymret for utviklingen i flybransjen der den tøffe konkurransen også presser lønns- og arbeidsforhold.

HK-klubben oppfordrer partene til å vende tilbake til forhandlingsbordet for å få en snarlig løsning på konflikten."

Fra forbundets side deler vi klubbens bekymring og tilslutter oss ovenstående støtteerklæring.

Som i alle andre konflikter som involverer streikeretten, vil forbundet avstå fra å benytte seg av selskapets tjenester så lenge konflikten varer.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?