Enighet i mellomoppgjøret mellom LO og Virke

LO og Virke kom i dag til enighet i årets mellomoppgjør. Resultatet av forhandlingene ble et lavlønnstillegg på kr. 1,75 i timen til alle og heving av minstelønnssatsene. 

Det betyr at alle HK-medlemmer som er omfattet av Landsoverenskomsten og Kontoroverenskomsten med tilhørende hengeavtaler får et lavlønnstillegg på 1,75 kroner i timen. 

I tillegg til det dette tillegget som også legges på alle satsene, heves satsene på lønnstrinn 1- 5 med kr. 2,50 per time og lønnstrinn 6 heves med kr. 0,50 per time. Dette betyr at lønnstrinn 1-5 heves med kr. 4,25 totalt og lønnstrinn 6 heves med kr. 2,25 totalt.

Ansatte på bensinstasjoner som er Virke-medlemmer reguleres som for Bensinstasjonsoverenskomsten LO-NHO, dvs. et lavlønnstillegg på kr. 1,75 per time.

– Dette er en oppfølging av rammene i frontfaget og i tråd med vedtaket i LOs representantskap.  Resultatet på oppgjøret er solidarisk og gir en god lavlønnsprofil. Det viktigste var å prioritere de lavtlønte og likelønn samtidig som kjøpekraften opprettholdes, sier Trine Lise Sundnes.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?