‘- Hasteinnføring av hevet aldersgrense, sier HK og Virke

Regjeringen har avgjort at lovens aldersgrense heves fra 70 til 72 år allerede fra 1. juli i år. Virke og Handel og Kontor kritiserer Robert Eriksson for dårlig håndverk når han hever aldersgrensen, samtidig som innføringen kommer for raskt.

I dag er det krav om seks måneders varsel for fratreden. Når regjeringen hever aldersgrensen mindre enn seks måneder fra nå, blir situasjonen at varsler som allerede er gitt ikke lenger gjelder. I sitt forslag beskriver ikke regjeringen noen form for overgangsordning.
– At dette forslaget hasteinnføres vil gjøre at de nye bestemmelsene i praksis kan forskyve avgangstidspunkt for enkelte. Det er problematisk, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke.

– Arbeidsgivere som har forholdt seg til dagens regelverk, og sendt varsel til personer som fyller 70 år de neste 6 månedene, vil oppleve at den nye bestemmelsen gjør varselet ugyldig, sier Madsen.

Trine Lise Sundnes i LO-forbundet Handel og Kontor er også hoderystende til regjeringens hasteinnføring.
– Både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner har fryktet at heving av aldersgrensen vil øke nivået for konflikter om avslutning av arbeidsforhold. En hasteinnføring av de nye reglene kan bidra til å øke slike konflikter ytterligere, særlig i situasjoner der arbeidsgiver allerede har ansatt nye personer som skal overta stillinger, sier Trine Lise Sundnes.

Både Madsen og Sundnes mener det ville vært mer naturlig om den nye bestemmelsen ble innført fra 1. januar neste år. Det ville gitt både arbeidsgivere og arbeidstakere tid til å innrette seg etter den nye bestemmelsen. Sundnes og Madsen registrerer at regjeringen nok en gang innfører regler over hodet på partene i arbeidslivet.
– Dette gjør de uten å hente inn kunnskap om hva som i dette tilfellet hadde vært et fornuftig tidsperspektiv, avslutter Sundnes og Madsen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?