Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

28. april markerer ILO Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen for å fremme forebygging av arbeidsulykker og yrkessykdommer globalt.

Formålet med dagen er å skal skape internasjonal oppmerksomhet om nye trender innen sikkerhet og helse og omfanget av arbeidsrelaterte skader, sykdommer og dødsfall. 28. april er den dagen i året hvor fagbevegelsen verden over holder sin internasjonale minnedag for døde og skadde arbeidere.

Tema for Verdensdagen i 2015 er forebygging.

Landsorganisasjonen i Norge og AOF Norge inviterer alle med et engasjement for et trygt og sikkert arbeidsmiljø til arrangementet i Oslo på Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen.

Arrangementet er gratis, men av hensyn til bevertning m.v. kreves påmelding. Deltakelse må avklares med ditt HK regionkontor på forhånd hvis du søker om å få dekket eventuelle reiseutgifter.

Tid: 28. April, 2015, kl. 1100-1300
Sted: Cafeteateret, Hollendergata 8, 0190 Oslo

Les mer og påmelding

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?