Det må forhandles om pensjon

I tariffoppgjøret 2014 ble Handel og Kontor enig med arbeidsgiverne om å utrede tjenestepensjon. I 2015 ble pensjon utredet. Og i 2016 vil HK vil informere, mobilisere og aktivisere våre medlemmer i krav om tariffesting av pensjon.

Det er mange utfordringer en person som i dag er i 20-årene står overfor når det gjelder framtidas pensjon. Mye avhenger av hva slags valg vedkommende tar. Men det avhenger også av hva slags tjenestepensjonsordning bedriften man jobber i har valgt.

Utslagene kan vise seg å bli ganske store for dem som i dag er unge, selv om de tjener likt og begynner å jobbe samtidig. Derfor er pensjon et viktig krav ved lønnsoppgjøret.

Etter at pensjonsreformen trådte i kraft 1. januar 2011 ble ytelsene fra folketrygden redusert. Den enkelte må nå i langt større grad enn tidligere selv sørge for en pensjon
å leve av.

For å opplyse og informere om disse problemstillingene har HK utarbeidet et eget pensjonshefte. Du kan laste ned dette i lenkemenyen. Det vil bli utarbeidet flere informasjonshefter i forkant av tariffoppgjøret.

I tillegg har det kommet to utredninger. En med HK og Virke og en med HK og Samfo. Det var noen feil i Fafos beregninger, og dere finner derfor nye versjoner av rapportene i lenkemenyen. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?