Enighet om garantilønnssatsene i NHO Butikkoverenskomsten

HK og NHO kom i dag til enighet om reguleringen av garantilønnssatsene i NHO Butikkoverenskomsten.

Fra 1. mai 2015 reguleres garantilønnssatsene til følgende beløp per måned:

16 år                            kr. 16 351,-

17 år                            kr. 16 949,-

Begynnerlønn voksne     kr. 22 803,-

1 års ansiennitet            kr. 23 205,-

2 års ansiennitet            kr. 23 504,-

3 års ansiennitet            kr. 23 886,-

4 års ansiennitet            kr. 24 185,-

5 års ansiennitet            kr. 24 811,-

6 års ansiennitet            kr. 28 454,-

Satshevingene inkluderer det sentrale tillegget på kr 1,75 per time fra 1. april 2015.

Du kan laste ned protokollen i sin helhet fra menyen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?