Ferie – rettigheter og plikter

Sommerferien står for døren, og mange er full gang med å drømme seg bort. I år gjelder nye regler for ferien. 1. juli 2014 ble nemlig ferieloven endret.

Alle har rett på fire uker ferie
Tidligere fikk arbeidstakerne kun kompensert for sykdom i ferien etter at den enkelte hadde vært syk i minst seks virkedager. Ferieloven sikret dermed ikke norske arbeidstakere minst fire uker i løpet av året, noe som er et krav i EUs arbeidstidsdirektiv.

All ferie kan overføres
Det er heller ingen begrensninger på hvor mye ferie du kan overføre til neste år. Tidligere var det en begrensing på to uker av ferien. Dette innebar at langtidssykemeldte arbeidstakere kunne risikere å ikke få brukt alle feriedagen sine. Begrensingen er nå opphevet.

Får ikke ferie utbetalt i penger
Tidligere var det mulig å bytte manglende ferieuttak med penger. Denne retten er nå falt bort, slik at en ikke lengre kan få utbetalt ikke-avviklede feriedager i form av ekstra feriepenger eller lønn.

Les mer om dine ferierettigheter på arbeidslivet.no

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?