Velg side – din trygghet, din framtid

14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet.

For Handel og Kontor handler lokalvalget om mer enn partiledernes tv-opptredener.

Det handler om hvem som skal ha hendene på rattet i rådhusene rundt om i landet. Det handler om for eller mot mer søndagsarbeid og for eller mot mer midlertidighet. Det handler om hvem som skal styre velferden. Og om de som styrer jobber for gode og trygge arbeidsplasser.

Handel og Kontor ønsker politikere i kommunene som:

  • Tilbyr de ansatte faste, hele stillinger
  • Vil beholde søndag som en annerledes dag
  • Arbeider mot sosial dumping
  • Skaper nye arbeidsplasser og tar inn flere lærlinger
  • Tar vare på unge og eldre

Velger du bort søndagen?
HK har bedt partiene i din kommune si hva de mener om søndagsåpne butikker. På den måten kan du bruke din valgfrihet til å velge det partiet som har den beste politikken for deg og din familie.
Se resultatene her: www.sondagsalliansen.no 

Velg side
Valget handler om å velge side. Det handler om vi skal ha mindre forskjeller, eller om vi skal ha et samfunn der gapet mellom fattig og rik blir stadig større.

Sammen med LO ønsker HK at alle har like muligheter uavhengig av bakgrunn. Dette er en grunnleggende forutsetning for et rettferdig samfunn.

Bruk stemmeretten. Godt valg!

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?