KJØR ELEKTRONISK TARIFFDEBATT!

Tariffdebatten foran neste års tariffoppgjør gjennomføres elektronisk. Det er første gang i historien vi gjør dette. Din mening er viktig for oss og vi håper dette vil bidra til økt deltakelse.

Lønn, arbeidstid, velferdspermisjoner, arbeidsmiljø og etter – og videreutdanning er temaer det kan forhandles om i 2016. Hva er viktig for deg og hva mener du HK bør prioritere?

Hva med tjenestepensjon?

Tjenestepensjon blir uansett et tema ved neste års tariffoppgjør og det er sendt ut et eget pensjonshefte med juni-utgaven av HK-Nytt. Temaet blir viet ekstra oppmerksomhet gjennom eget opplegg og behandles derfor ikke her. 

E-post til alle medlemmer

Vi har sendt ut en e-post til alle medlemmer i HK om å delta i tariffdebatten. Dersom du ikke har mottatt e-posten, kan du delta ved å gå inn på lenken til høyre i menyen. Det er raskt og enkelt og debatten kan gjennomføres både på mobil, nettbrett og pc.
Frist for å delta er 07.07.2015.

Det trekkes en vinner

Vi trekker en vinner blant alle dere som deltar i tariffdebatten og det vanker en iPad for den heldige som blir trukket ut. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?