Uheldig maktkonsentrasjon på kjøpesentrene

Med Europas største kjøpsentertetthet utøver norske kjøpesentre stadig større makt. Det viser en ny rapport utarbeidet av kunnskapssenteret De Facto.

I dag klokken 11.00 legger HK fram en egen kjøpesenterrapport under Arendalsuka. Rapporten er vedlagt. Fremleggelsen kan også følges via Nett-TV her.

Norge har Europas største kjøpesentertetthet, med en markedsandel på 31 % av norsk detaljhandel. Kjøpesentertettheten og markedsandelen har økt jevnt og trutt, fra 220 kjøpesentre i 1985 til 572 i dag.

Vi erfarer stadig flere eksempler på at dette betyr en privatisering av det offentlige rom, samt en uthuling av arbeidstakernes rettigheter.

  • Det offentlige rommet privatiseres, noe som gir trange rammer for folkeopplysning og valgkampaktiviteter, utdeling av løpesedler, stands og frivillighetsarbeid.
  • Det finnes i dag ikke noe arbeidsmiljøutvalg på kjøpesentrene.
  • Det finnes ikke egne verneombud på kjøpsentrene.

– Kjøpesentrene utøver per i dag stor styringsrett for eksempel i form av direkte kontrolltiltak og beslutninger som påvirker de ansatte i form av helse- miljø-, og sikkerhetssaker. Men det skjer helt uten at de tar eller har arbeidsgiveransvar, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes.

I tillegg er beslutningsstrukturen sentralisert. Eierne har organisert såkalte senterforeninger for å gi inntrykk av demokrati, men hvor de til alt overmål overprøver foreningens beslutninger. Ansatte har ingen innflytelse hverken i foreningene eller hos eierne.

– Arbeidsmiljøloven må moderniseres slik at de ansattes mulighet for medbestemmelse ivaretas, sier forbundsleder i HK Trine Lise Sundnes.

HK krever nå en opprydding i regelverket. – Politikerne bør ha all interesse av å sørge for at ansatte i disse butikkene får ta del i bedriftsdemokratiet på linje med andre ansatte. Det legges begrensninger på sentereiernes muligheter til å kneble det offentlige ordskiftet, sier Sundnes.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?