Pass på pensjonen din

Om lag 15 prosent av arbeidstakerne skifter jobb hvert år. Jobbskifte kan føre til store og uventede økonomiske konsekvenser for pensjonen.

Hva skjer helt konkret ved et jobbskifte? Du blir meldt ut av pensjonsordningen der hvor du slutter og inn i pensjonsordningen til din nye arbeidsgiver. Det lønner seg å være bevisst på pensjonsrettighetene gjennom hele yrkeskarrieren. Og ikke minst, det lønner seg å følge med – særlig i de siste årene før pensjon skal tas ut.

Er du ansatt i privat sektor vil du få en fripolise hvis bedriften hadde ytelsespensjon og et pensjonskapitalbevis hvis bedriften hadde innskuddspensjon. Det er stadig færre som har ytelsespensjon. Derfor vil antallet fripoliser reduseres og antallet pensjonskapitalbevis øke.

Det antas at Stortinget høsten 2015/våren 2016 vil vedta en lovendring som skal tilpasse ytelsespensjonene i privat sektor til pensjonsreformen.

Fripolisen viser framtidig årlig pensjon. Verdien er blant annet basert på en årlig garantert rente som er innebygget i polisen. Verdistigningen er normalt svak. Derfor opplever man at verdien på fripolisen stort sett står stille.

Dersom du hadde innskuddspensjon hos din tidligere arbeidsgiver, får du med deg pensjonskapitalbevis. Den viser hvor mye kapital du sparte opp i ordningen. Innskuddspensjonene er rene spareordninger hvor arbeidsgiver setter av en prosentandel av lønna til pensjonssparing.

Skifter du jobb mange ganger, kan du oppleve å sitte med mange fripoliser og/eller pensjonskapitalbevis. Det kan lønne seg å slå dem sammen.

Les hele artikkelen hos Arbeidslivet.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?