Skattekutt prioriteres foran arbeidsplasser

Med utsikter til ytterligere økt ledighet kunne regjeringen velge mellom skattekutt eller økte offentlige budsjetter for å møte ledigheten. – Jobb nummer en for denne regjeringen er dessverre skattekutt for de som har mye fra før, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes.

De rikeste beholder enda mer av formuen når formuesskatten kuttes med i overkant av én milliard kroner, ved hjelp av lavere sats og økt bunnfradrag.

– Regjeringen skyver dessverre behovet for omstillinger foran seg som et argument for mer usosial skattepolitikk. Norge har alltid vært gode på omstillinger. Hva vi trenger nå er en regjering som prioriterer arbeid til alle som jobb nummer en, sier Sundnes.

HK er opptatt av at pengene over statsbudsjettet brukes der de kaster mest av seg. Såkalte vekstfremmende skatte- og avgiftslettelser er lite målrettet. Skal man ha mye arbeid for hver krone er økte offentlige investeringer og offentlige kjøp av varer og tjenester fra privat sektor, samt flere lærere, sykepleiere, kommuneingeniører, noe som har klart sterkere effekter på arbeidsmarkedet enn skattekutt. Slik prioriterte de rødgrønne under finanskrisen, det virket.

Endring i dagpengeordningen
Regjeringen foreslår endringer i dagpengeordningen hvor det som kalles selvforskyldt ledighet skal gi tidsbegrenset inntektsbortfall av dagpenger. Perioden økes fra 8 til 12 uker. Innsparingen for dagpenger er anslått til 236 mill. kroner i 2016. HK er sterkt kritisk til dette. Dette er en periode som ikke bare rammer de som sier opp av egen vilje, men også mennesker som tvinges til å sies opp grunnet dårlig arbeidsmiljø og en vanskelig sjef. Dette vil i tillegg bidra til å svekke mobiliteten i arbeidsmarkedet og bidra til innlåsingseffekter.

Arbeidstilsynet
Regjeringen foreslår 10 millioner ekstra til Arbeidstilsynet for å styrke tiltak mot arbeidslivskriminalitet. HK mener dette er bra men langt fra nok med tanke på utviklingen i useriøse deler i arbeidslivet. Vi hadde forventet mer, tatt i betraktning at Arbeidstilsynet nå også skal følge opp bedriftenes forpliktelser når det kommer til bruk av midlertidige ansettelser.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?