Enighet mellom HK og AAF

Handel og Kontor og Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening kom i dag til enighet om mellomoppgjøret. 

Partene ble enige om et generelt tillegg på 1,22 % på lønnstabellen i HK-AAF Landsoverenskomsten.

Tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2015.

Landsoverenskomsten § 2 mellom HK og AAF gir en garanti for at dette tariffområdet ikke skal komme dårligere ut enn resultatet mellom LO Stat og staten. Rammene er på begge områdene omtrent 2,7%. Garantibestemmelsen er dermed innfridd. 

Handel og Kontor viste under forhandlingene til statistikkutvalgets rapport som peker på likelønnsutfordringer og urimelige lønnsforskjeller mellom sammenlignbare stillinger i AAFs medlemsforetak. HKs forslag om at partene før tariffoppgjøret 2016 skulle se nærmere på lønnsforskjellene og mulige tiltak for å utjevne dem, ble ikke imøtekommet av AAF.

– Det er beklagelig at AAF ikke ville gå inn i et slikt partssamarbeid, da det bør være et mål for begge parter å utjevne urimelige lønnsforskjeller, sier forhandlingsleder og 1. nestleder i HK, Bjørn Mietinen.

Protokollen kan lastes ned i sin helhet i menyen på denne siden.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?