Frokostseminar om likestillingsloven

Regjeringen foreslår å fjerne likestillingsloven og erstatte den med en felles diskrimineringslov. Hva slags konsekvenser vil dette få for vernet mot kjønnsdiskriminering og arbeidet for likestilling mellom kvinner og menn.

Unio og LO holder seminar på Kulturhuset i Oslo 10. desember kl. 08.30.

Møt to av Norges fremste eksperter på kvinnerett og statsråd Solveig Horne fra Frp.

Program:

  • Forslag om felles likestillings- og diskrimineringslov: Hvordan og hvorfor gir dette styrket likestilling? Ved Solveig Horne, Statsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).  
  • Målet er å styrke likestillingen – hvordan innfrir forslaget? Ved Vibeke Blaker-Strand, Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Senter for menneskerettigheter, UiO. 
  • Ny lov – svarer forslaget på Norges internasjonale forpliktelser? Ved Kirsten Ketscher, Professor sosialrett Universitet i København, Professor II Institutt for offentlig rett UiO.
  • Paneldebatt: Solveig Horne, Peggy Hessen Følsvik, LOs førstesekretær, Anders Folkestad, leder Unio, Anette Trettebergstuen, andre nestleder Stortingets familie- og kulturkomite.

Møtet er gratis. Påmelding ikke nødvendig, men meld deg gjerne på arrangementet på Facebook.

Ler mer om seminaret her.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?