Mellomoppgjøret HK – AAF

Det er avtalt forhandlinger mellom Handel og Kontor og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening.

Det blir forhandlinger tirsdag 15. desember.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger et forhandlingsresultat.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?