Setter etisk tekstilhandel på timeplanen

I dag lanserer LO, HK og Virke, sammen med norsk tekstilindustri og videregående skoler, prosjektet Global handel. Målet er å øke kunnskapen om global handel for elever i videregående skole.

LO, HK og Virke mener det er på høy tid at internasjonal handel løftes høyere på dagsorden i skolen.

– Det er viktig for alle parter at kunnskap bygges blant elevene, fordi det er de som er fremtidens ansatte, tillitsvalgte, bedriftsledere og ikke minst dagens forbrukere, sier Peggy Hessen Følsvik, 1. sekretær i LO, Trine Lise Sundnes, forbundsleder i HK og Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke.

I prosjektet inviteres en rekke aktører i norsk tekstilindustri og utvalgte videregående skoler med for å utvikle undervisningsmateriell, som skal belyse både utfordringene og verdiene av global handel, og bygge kunnskap blant elever om den norske tekstilindustrien. 

Den globale tekstilindustrien bidrar til å bygge ny industri og trekker folk ut av fattigdom i mange land. Likevel har deler av tekstilindustrien fått kritikk i den senere tiden.

– Dette prosjektet skal bidra til mer kunnskap i videregående skole, slik at vi kan videreføre verdiskaping og velstandsvekst samtidig som vi løser de store utfordringene. Det er viktig å løfte denne bransjen som er så essensiell i dagens samfunn, sier Madsen

Prosjektet global handel er et viktig skritt for tettere samarbeid mellom næringsliv og skole. Gjennom prosjektet skal elever og lærere kjenne realiteten i å jobbe i tekstilindustrien og bli inspirert og motivert til å være en del av den.

– Vi ser at det både er muligheter og utfordringer i tekstilindustrien. Det er viktig at den oppvoksende generasjon får kunnskap om verdier og problemstillinger, for global handel er nødvendig, men den skal også være rettferdig, avslutter Følsvik og Sundnes.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?