Globaliseringskolen

Globaliseringsskolen er et samarbeid mellom AOF og Unite Yorkshire, og er et kurs for tillitsvalgte på alle nivåer. Skolen er opptatt av å bygge bro mellom naboer, og ser på muligheten for å finne globale løsninger på globale problemer.

Dette er kurset for tillitsvalgte i internasjonale konsern eller på flerspråklige arbeidsplasser. Målgruppen inkluderer tillitsvalgte som allerede er engasjert i internasjonalt arbeid, eller kanskje du rett og slett er spesielt interessert i spørsmålet om globalisering og fagbevegelsens muligheter framover.

Kurset alternerer årlig mellom Norge og England og arbeidsspråket gjennom hele kurset er engelsk.

Kursdato: 9.-14. juni 2016
Kurssted: Yorkshire, England
Søknadsfrist: 10. mars

Tematikken og innholdet i kurset
Temaer som tas opp på kurset kan variere fra år til år og ses i sammenheng med aktuelle problemstillinger. 

Temaene kan være innenfor følgende områder:

  • Fagbevegelsens struktur og organisering i Norge og Storbritannia
  • Det politiske systemet i Norge og Storbritannia
  • Globalisering, arbeidsinnvandring og sosial dumping
  • Forholdet mellom fagbevegelsen og politiske partier i Norge og Storbritannia
  • Internasjonale og globale strategier i fagbevegelsen
  • Livslang læring og fagbevegelsen i Norge og Storbritannia

Mer informasjon og påmelding finner du på AOFs hjemmeside.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?