1. mai er arbeidernes internasjonale kampdag

HKs ledelse skal være hovedtalere på 1. mai i år. Her får dere kort bakgrunnen for hvorfor vi markerer 1. mai, innholdet i årets hovedparole "Arbeid til alle" og tilslutt oversikten på hvor ledelsen skal i år.

På en arbeiderkongress i Paris i 1889 fremmet fagorganiserte fra USA forslag om å gjøre 1. mai til en internasjonal demonstrasjonsdag. Noe som ble vedtatt. Arbeiderne fikk dermed sin internasjonale kampdag.

Den 1. mai 1889 drepte politiet fire demonstranter under en generalstreik i Chicago. De kjempet for åtte timers arbeidsdag. Kravet om 8-timersdag stod sentralt helt fram til første verdenskrig. Senere har dagen gitt uttrykk for arbeiderbevegelsens krav, program og idéinnhold.

Åres 1. mai slagord er "Arbeid til alle". Vi har den høyeste ledigheten på et kvart århundre, noe dagens regjering mener ikke er en krise. De mener at skattekutt til de aller rikeste er svaret, at vi skal vente på at omstillingene skal virke og gjør for lite for seint.

Vi mener det er krise at mer enn 134 000 er arbeidsledige. Det er krise for hver og en av dem som kommer hjem med en oppsigelse i hånda, for deres familie og for lokalsamfunnet.

Regjeringens kuttpolitikk gir ikke flere arbeidsplasser. Vi trenger politisk handling og vi trenger konkrete tiltak for å nå målet om arbeid til alle. Dette markeres 1. mai i år.

Hit kommer HKs ledelse 1. mai
Ledelsen i Handel og Kontor skal holde 1. mai appeller og her finner du dem:

Forbundsleder Trine Lise Sundnes til Trondheim,
1. nestleder Bjørn Mietinen til Tønsberg og
2. nestleder Christopher Beckham kommer til Vaksdal og Dale

Tillitsvalgte i LO og Arbeiderpartiet kommer hit:
http://frifagbevegelse.no/nyheter/hit-kommer-lo-og-ap-toppene-1-mai-6.158.361006.d10356c486

Her skal 1. mai feires
http://frifagbevegelse.no/artikkel-6.158.241351.41c50dd5ce

 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?