Brudd i Vinmonopolet

Det ble i dag brudd i forhandlingene med Vinmonopolet. Hovedårsaken er uenighet om de ansattes pensjon. Oppgjøret går nå til bistandsforhandlinger.

Ansatte i Vinmonopolet er i dag tilmeldt Statens Pensjonskasse (SPK), men vil risikere en langt dårligere pensjonsordning dersom Stortinget endrer vilkårene. HK er derfor opptatt av å sikre tillitsvalgte medbestemmelse ved endringer i dagens ordninger.

– Det er avgjørende for HK-medlemmene at deres framtidige pensjonsordninger ikke forringes, og at overgang til nye ordninger skjer gjennom forhandlinger mellom partene. Noe annet kan vi ikke akseptere, sier forhandlingsleder i HK, Christopher Beckham.

HK forhandlet i to dager med Vinmonopolet, men måtte konstatere at avstanden var for stor. Partene vil derfor gå videre til bistandsforhandlinger. Dette betyr at partene ber om hjelp fra LO Stat og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter i neste forhandlingsfase.

– Kommer vi ikke til enighet i bistandsforhandlinger, er mekling neste skritt. Jeg beklager at Vinmonopolet ikke kommer oss i møte. Blir det ikke enighet i meklingen, vil det ved streik ikke bli tvungen lønnsnemnd. Her står ikke liv og helse på spill, avslutter Beckham.

HK vil komme tilbake med mer informasjon så snart dato for bistandsforhandlingene foreligger.

Du kan også lese mer på facebooksiden til Funksjonærklubben i Vinmonopolet: http://bit.ly/1SwdGhh

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?