Forhandlingsstart HK-Virke

Tarifforhandlingene mellom Handel og Kontor og Virke for ansatte i varehandelen startet tirsdag den 5. april.

Det er satt av tre dager til forhandlingene, som etter planen skal avsluttes 7. april. Forhandlingene vil omfatte alle HKs overenskomster og bransjeavtaler i Virke-området.

HK vil under forhandlingene legge spesielt vekt på:

• Tjenestepensjon
• Lønn under sykdom
• Heving av minstelønnssatsene
• Globalisering, teknologi og arbeidskraftsbehov
• Kompetanse fag- og yrkesopplæring

HK kommer tilbake med informasjon når det foreligger et forhandlingsresultat.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?