Enighet med Felleskjøpet Agri SA

Fredag 29. april kom Handel og Kontor i Norge (HK) og Felleskjøpet Agri SA til enighet i B-delsforhandlingene.

Heving av minstelønnssatsene, generelt tillegg på minimum kr 5,70 per time og styrking av deltidsansattes rettigheter er de viktigste resultatene.

Dette er de viktigste punktene det er enighet om:

Økonomi
Minstelønnssatsene heves og skjer med virkning fra 1. april:

  • Satsene for gruppe 1 og 2 heves med kr. 5,70 per time.
  • Satsene for gruppe 3 og 4 heves med 2,40 % på den enkeltes lønn pr 31. mars 2016, dog minst med kr. 5,70 per time.

Deltidsansattes rettigheter
I omfangsbestemmelsen slås det nå fast at deltidsansatte følger overenskomstens vilkår. De har nå krav på fast månedslønn og at den avtalte daglige arbeidstiden skal avvikles sammenhengende, med mindre annen ordning er ønsket av den deltidsansatte.

Lønn på eksamensdagen
Det er ikke lenger nødvendig å søke om fri til eksamensdagen, det gis nå fri med lønn etter at bedriften er varslet minst 14 dager.

Matpengesatsen
Matpengesatsen heves til kr. 82,50.

Kompetanseutvikling
Dagens protokolltilførsel om Kompetanseutviklingstiltak er nå tatt inn som ny bestemmelse i overenskomsten.

B2-forhandlinger 
Partene møtes lokalt til B2-forhandlinger i dag, 2. mai.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?