Forhandlingsstart for Standardoverenskomsten

Tarifforhandlingene mellom Handel og Kontor og NHO for Standardoverenskomsten starter i dag den 2. mai kl. 10. Det er satt av to dager til forhandlingene, som etter planen skal avsluttes 3. mai.

HK vil under forhandlingene legge spesielt vekt på:

• Tjenestepensjon
• Lønnsbestemmelser
• Etter- og videreutdanning

HK kommer tilbake med informasjon når det foreligger et forhandlingsresultat.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?